Opłata za użytkowanie wieczyste w pierwszych trzech latach po jej aktualizacji

Sąd Najwyższy wyjaśnił sposób obliczania wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w pierwszych trzech latach po aktualizacji w przypadku, gdy wysokość zaktualizowanej opłaty przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość opłaty, która obowiązywała przed aktualizacją.

Czytaj dalej Opłata za użytkowanie wieczyste w pierwszych trzech latach po jej aktualizacji