Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki z o.o. może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów lub przez ustanowienie nowych. Nowe udziały w podwyższonym kapitale mogą być objęte jedynie przez wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów.

Czytaj dalej Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym