Zwrot wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych – uchwała SN

W dniu 27.03.2014 r. przed Sądem Najwyższym w sprawie III CZP 133/12 zapadła uchwała, w której rozstrzygnięto, w jaki sposób powinien postępować sąd w przypadku zwrotu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych (opłaty sądowej od sprzeciwu od wyroku zaocznego), który został wniesiony przez adwokata lub radcę prawnego, a który został zwrócony z powodu niedołączenia oświadczenia strony o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Czytaj dalej Zwrot wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych – uchwała SN

Zmiany w zasadach odliczania VAT od paliwa do samochodów firmowych

W dniu 01.04.2014 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 07.02.2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 312), które wprowadzą nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie podatku od towarów i usług wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Zmienią się w związku z tym także przepisy dotyczące odliczania paliwa od tych aut.

Czytaj dalej Zmiany w zasadach odliczania VAT od paliwa do samochodów firmowych