Straż miejska (gminna) może oskarżać w przypadku odmowy wskazania kierującego pojazdem

Straży miejskiej (gminnej) przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie z art. 96 § 3 kodeksu wykroczeń, tj. za niewskazanie wbrew obowiązkowi na żądanie uprawnionego organu, komu został powierzony pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

Czytaj dalej Straż miejska (gminna) może oskarżać w przypadku odmowy wskazania kierującego pojazdem

Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług przy dostawie towarów za pośrednictwem kuriera (przewoźnika, spedytora)

Podatnik, dostarczając kupującemu towar za pośrednictwem kuriera, jest zobowiązany jako datę dokonania dostawy na fakturze przyjąć datę wydania towaru kurierowi, w tym samym momencie podatnik powinien rozpoznać obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Czytaj dalej Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług przy dostawie towarów za pośrednictwem kuriera (przewoźnika, spedytora)