Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

W dniu 13.10.2014 r. w celu zapewnienia jednolitego stosowania przez organy podatkowe przepisów o opłacie skarbowej, w szczególności odnośnie do składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, Minister Finansów wydał interpretację ogólną.

Czytaj dalej Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 19.10.2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 29.08.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2014 poz. 1232), która wprowadzi istotne zmiany w zamówieniach publicznych. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, celem nowelizacji jest podniesienie standardów jakości realizowanych zamówień publicznych, zachęcenie małych i średnich przedsiębiorstw do ubiegania się o uzyskanie zamówienia publicznego i zwiększenie dostępności zamówień publicznych dla tej grupy przedsiębiorców oraz propagowanie rozwiązań innowacyjnych.

Czytaj dalej Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych