Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe

W dniu 17.02.2015 r. została opublikowana ustawa z dnia 15.01.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218), która wprowadzi do polskiej procedury cywilnej elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe (e.p.w.), poprzez dodanie dodatkowych przepisów do istniejącego obecnie rozdziału k.p.c. regulującego „tradycyjne” postępowanie wieczystoksięgowe.

Czytaj dalej Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe

Ukryte dochody – Prezydent podpisał nowelizację ustaw podatkowych

W dniu 20.02.2015 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 16.01.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ordynacji podatkowej, której podstawowym celem jest kompleksowe uregulowanie zasad opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Ustawa dostosowuje przepisy ustaw podatkowych do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29.07.2014 r. (P 49/13) i z dnia 18.07.2013 r. (SK 18/09).

Czytaj dalej Ukryte dochody – Prezydent podpisał nowelizację ustaw podatkowych

Prokura – ważna uchwała Sądu Najwyższego

W dniu 30.01.2015 r. została wydana uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego oznaczona sygnaturą akt III CZP 34/14, w której stwierdzono, iż niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Czytaj dalej Prokura – ważna uchwała Sądu Najwyższego