Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie fikcyjnych faktur

W wyroku z dnia 21.04.2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wystawienie fikcyjnej faktury osoby, wobec której zastosowano obowiązek zapłaty podatku na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa VAT), nie stanowi naruszenia zakazu podwójnego karania (sygn. akt P 40/13).

Czytaj dalej Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie fikcyjnych faktur