Archiwum kategorii: Prawo spółek

Prokura – ważna uchwała Sądu Najwyższego

W dniu 30.01.2015 r. została wydana uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego oznaczona sygnaturą akt III CZP 34/14, w której stwierdzono, iż niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Czytaj dalej Prokura – ważna uchwała Sądu Najwyższego

Opublikowano przepisy wprowadzające zmiany w zakładaniu spółek z o.o. przez internet

W dniu 05.01.2014 r. została opublikowana ustawa z dnia 28.11.2014 r. o zmienia ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4), która wprowadzi zmiany w zakładaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem sieci internet.

Czytaj dalej Opublikowano przepisy wprowadzające zmiany w zakładaniu spółek z o.o. przez internet

Opublikowano przepisy pozwalające na zakładanie spółek jawnych i komandytowych przez internet

W dniu 05.01.2014 r. zostały opublikowane przepisy umożliwiające zakładanie spółek osobowych za pośrednictwem sieci internet. Po wejściu w życie ustawy z dnia 28.11.2014 r. o zmienia ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4) już nie tylko spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie można założyć korzystając z formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Taka możliwość powstanie także w odniesieniu do spółki jawnej oraz spółki komandytowej.

Czytaj dalej Opublikowano przepisy pozwalające na zakładanie spółek jawnych i komandytowych przez internet

Szybsze i łatwiejsze rozpoczynianie działalności gospodarczej

W dniu 12.08.2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26.06.2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowelizacja dokona zmian w stanie prawnym w zakresie regulacji dotyczących administracyjnych procedur rejestracyjnych związanych z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej. Ustawa wejdzie w życie dnia 01.12.2014 r.

Czytaj dalej Szybsze i łatwiejsze rozpoczynianie działalności gospodarczej

Spółki komandytowo-akcyjne – nowe zasady opodatkowania

W dniu 27.11.2013 r. została opublikowana ustawa z dnia 08.11.2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. 2013 poz. 1387). Ustawa wejdzie w życie w dniu 01.01.2014 r.. Ustawa wprowadza nowe zasady opodatkowania dochodów spółek komandytowo-akcyjnych. Od 1 stycznia 2014 r. zobowiązane do opodatkowania dochodów wypracowanych przez siebie w danym roku podatkowym będą spółki komandytowo-akcyjne (SKA), a nie ich wspólnicy.

Czytaj dalej Spółki komandytowo-akcyjne – nowe zasady opodatkowania

Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki z o.o. może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów lub przez ustanowienie nowych. Nowe udziały w podwyższonym kapitale mogą być objęte jedynie przez wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów.

Czytaj dalej Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym