Archiwum kategorii: Prawo pracy

Zmiany w kręgu spadkobierców i lepsza ochrona dla dzieci dziedziczących długi – zmiana od 15.09.2023 r.

Nowela zmienia zasady dziedziczenia w przypadku, gdy jeden z dziadków spadkodawcy nie dożył otwarcia spadku. W takiej sytuacji wyłączeni od dziedziczenia zostaną dalsi zstępni dziadków spadkodawcy, czyli tzw. cioteczne lub stryjeczne wnuki i dalsze pokolenia. Chodzi o nowelizację art. 934 § 2 i 3 kodeksu cywilnego.

Czytaj dalej Zmiany w kręgu spadkobierców i lepsza ochrona dla dzieci dziedziczących długi – zmiana od 15.09.2023 r.

Nowe przepisy – amortyzacja budynku tylko przez 5 lat w gminie o wysokim bezrobociu

Okres amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych ma zostać skrócony z 40 lat do odpowiednio 5 lub 10 lat, w zależności od stopy bezrobocia w powiecie położenia nieruchomości. Pozwoli to zastosować stawkę amortyzacji nawet do 20 proc. rocznie przez 5 lat. Sejm zakończył w czwartek wieczorem prace na ustawą.

Czytaj dalej Nowe przepisy – amortyzacja budynku tylko przez 5 lat w gminie o wysokim bezrobociu

ZNIESIENIE STANU EPIDEMICZNEGO W POLSCE I ZWIĄZANE Z TYM ZMIANY – CZĘŚĆ 1

1 lipca 2023 r. zniesiony został stan zagrożenia epidemicznego, który wprowadzony został w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i zastąpił obowiązujący od 20 marca 2020 r. stan epidemii. Powyższe niesie za sobą również bardzo liczne zmiany w obowiązującym nas porządku prawnym. Wobec powyższego, postanowiliśmy przygotować dla Państwa kilka artykułów zawierających opis najważniejszych zmian. W pierwszym wpisie skupiamy się na zmianach istotnych dla pracodawców i pracowników.

Czytaj dalej ZNIESIENIE STANU EPIDEMICZNEGO W POLSCE I ZWIĄZANE Z TYM ZMIANY – CZĘŚĆ 1

ZNIESIENIE STANU EPIDEMICZNEGO W POLSCE I ZWIĄZANE Z TYM ZMIANY – CZĘŚĆ 3

Dzisiejszy wpis to już trzecia część zapoczątkowanej ostatnio serii wpisów, dot. zmian w prawie polskim wprowadzonych w związku ze zniesieniem stanu epidemicznego w Polsce. Niniejszy wpis skupia się zwłaszcza na zmianach istotnych dla przedsiębiorców, również tych zatrudniających cudzoziemców będących uchodźcami oraz dla samych cudzoziemców. Zapraszamy do lektury.

Czytaj dalej ZNIESIENIE STANU EPIDEMICZNEGO W POLSCE I ZWIĄZANE Z TYM ZMIANY – CZĘŚĆ 3

ZNIESIENIE STANU EPIDEMICZNEGO W POLSCE I ZWIĄZANE Z TYM ZMIANY – CZĘŚĆ 4

W czwartej i zarazem ostatniej części wpisów dot. zmian w prawie polskim, wprowadzonych w związku ze zniesieniem w dniu 1 lipca 2023 r. stanu epidemicznego w naszym kraju, skupiliśmy się na kolejnych zmianach dot. przedsiębiorców, a w szczególności na zmianach dot. przepisów prawa podatkowego oraz zamówień publicznych. Zapraszamy do lektury.

Czytaj dalej ZNIESIENIE STANU EPIDEMICZNEGO W POLSCE I ZWIĄZANE Z TYM ZMIANY – CZĘŚĆ 4

WYNAGRODZENIE KIEROWCÓW – ZMIANA W TERMINACH WYPŁATY

W dniu 19.08.2023 r. zmianie ulegnie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Poprzez dodanie do ww. ustawy art. 26i, zgodnie z którym w drodze odstępstwa od art. 85 §1 i 2 Kodeksu pracy wynagrodzenie za pracę kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe, uznanego za pracownika delegowanego do celów dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r. – w rozumieniu krajowych przepisów państwa, na terytorium którego kierowca jest delegowany, może być płatne w dwóch ratach.

Czytaj dalej WYNAGRODZENIE KIEROWCÓW – ZMIANA W TERMINACH WYPŁATY

Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie w nowej (wyższej) wysokości

Od 01.01.2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 100 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11.09.2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. poz. 1385) przyszłoroczna pensja będzie wyższa o 100 zł i wyniesie 1850 zł.

Czytaj dalej Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie w nowej (wyższej) wysokości

IV ustawa deregulacyjna opublikowana – ważne zmiany dla przedsiębiorców

W dniu 27.11.2014 r. została opublikowana ustawa z dnia 07.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. 2014 poz. 1662). Ustawa ogranicza obowiązki informacyjne przedsiębiorców, zawiera rozwiązania ułatwiające ich kontakty z administracją oraz przepisy obniżające koszty prowadzenia firm.

Czytaj dalej IV ustawa deregulacyjna opublikowana – ważne zmiany dla przedsiębiorców

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

W dniu 21.11.2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. 2013 poz. 1291). Ustawa przewiduje wprowadzenie regulacji zabezpieczających przedsiębiorców i pracowników przed skutkami spowolnienia gospodarczego. Ustawa wprowadza rozwiązania wspierające przedsiębiorców, poprzez udzielanie im bezpośredniej pomocy finansowej, która zostanie przeznaczona na dopłaty do wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników.

Czytaj dalej Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy

Czas pracy kierowców prowadzących działalność gospodarczą, którzy osobiście wykonują przewozy drogowe i czas pracy kierowców niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe został uregulowany w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 1155 z późniejszymi zmianami),. Stosowna regulacja dotycząca kierowców obowiązuje od dnia 16.07.2013 r..

Czytaj dalej Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy

Rozwiązanie umowy o pracę przed terminem rozpoczęcia pracy

Strony mogą zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony w dacie wcześniejszej, niż data rozpoczęcia pracy. Co dzieje się jednak w przypadku, gdy w okresie pomiędzy zawarciem umowy a terminem rozpoczęcia pracy, po stronie pracodawcy wystąpią trudności finansowe pod wpływem których pracodawca podejmie decyzję o rozwiązaniu umowy.

Czytaj dalej Rozwiązanie umowy o pracę przed terminem rozpoczęcia pracy