Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług przy dostawie towarów za pośrednictwem kuriera (przewoźnika, spedytora)

Podatnik, dostarczając kupującemu towar za pośrednictwem kuriera, jest zobowiązany jako datę dokonania dostawy na fakturze przyjąć datę wydania towaru kurierowi, w tym samym momencie podatnik powinien rozpoznać obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej złożyła spółka, która sprzedaje odzież i obuwie. Klienci spółki składają zamówienia na towar telefonicznie, drogą mailową lub poprzez stronę internetową. Towar wysyłany jest kupującemu za pośrednictwem kuriera. Na podstawie złożonego zamówienia towar jest przygotowywany w magazynie do wysyłki i wystawiana jest faktura sprzedaży, która jest następnie załączana do przesyłki. Faktura wystawiana jest w dniu wydania przesyłki z towarem kurierowi.

Wątpliwości podatnika dotyczyły tego, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu dostawy towarów dostarczanych kupującemu za pośrednictwem kuriera. Zdaniem podatnika, ale także i organu podatkowego wydającego interpretację podatkową, obowiązek podatkowy powstaje w chwili przekazania towarów kurierowi.

W przypadku, kiedy mamy do czynienia z dostawą towarów, które wysyłamy do kupującego za pośrednictwem firmy spedycyjnej, moment przekazania paczki kurierowi możemy uznać za moment dostawy towarów. Można stwierdzić, że moment dokonania dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług odpowiada momentowi wydania towarów, o którym mowa w art. 544 kodeksu cywilnego. Dlatego spółka dostarczając towar kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej jest zobowiązana jako datę dokonania dostawy na fakturze przyjąć datę wydania towaru kurierowi. W tym samym momencie spółka rozpozna obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 05.09.2014 r., ITPP1/443-635/14/KM, LEX nr 239687.