Planowane zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawową zmianą jest włączenie spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych w zakres podmiotowy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiana ta oznacza odejście od zasady, że w spółkach osobowych, a takimi spółkami są spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne, dochód opodatkowany jest tylko na poziomie wspólników i nie jest opodatkowany na poziomie spółki.

Aktualny projekt ustawy datowany jest na dzień 12.02.2013 r. Zasadniczym celem projektowanej zmiany – jak wskazano w uzasadnieniu projektu – jest zapewnienie pełniejszej realizacji, wywodzonej z art. 84 Konstytucji RP, zasady sprawiedliwości podatkowej w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jak wskazano w zasadę tę godzi bowiem tzw. „optymalizacja podatkowa”, do której wykorzystywane są spółki komandytowe lub spółki komandytowo-akcyjne.

Aktualnie obowiązują dwa odmienne systemu opodatkowania spółek, tj. system opodatkowania spółek kapitałowych i system opodatkowania spółek osobowych.

System opodatkowania spółek kapitałowych polega na tym, że w przypadku dochodu uzyskiwanego z działalności prowadzonej przez te osoby prawne, ekonomicznie dochód podlega „dwupoziomowemu” opodatkowaniu. Opodatkowanie tego dochodu odbywa się początkowo tylko na poziomie spółki. Następnie, w przypadku efektywnego uzyskania przez udziałowca (akcjonariusza) tej spółki dochodu, w szczególności realizowanego poprzez wypłatę przez spółkę dywidendy, podatek dochodowy pobierany jest także od dochodów udziałowca (akcjonariusza).

System opodatkowania spółek osobowych (spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz spółek cywilnych) polega na tym, że uzyskane z prowadzonej przez te spółki działalności dochody nie podlegają opodatkowaniu na poziomie spółki. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają tylko wspólnicy tych spółek.

Projektowana zmiana spowoduje, że spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne przejdą pod system opodatkowania spółek kapitałowych.

Projekt jest w fazie konsultacji społecznych, a potem zajmie się nim rząd.

Szczegóły dotyczące projektu można znaleźć pod poniższym linkiem:

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/59396