Przyjęto projekt zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowo-akcyjnych

W dniu dzisiejszym Sejm przyjął w całości projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym [druki sejmowe numer 1610, 1611, 1725 i 1815].

Przyjęty projekt włącza w zakres ustawy o CIT tylko spółki komandytowo-akcyjne. Wcześniej Sejm odrzucił poprawkę PSL, zakładającą objęciem CIT również spółek komandytowych. Tym samym zasady opodatkowania spółek komandytowych, a właściwie ich wspólników, na gruncie podatku dochodowego pozostaną bez zmian.

O planowanych zmianach w odniesieniu do opodatkowania spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych oraz dotychczasowe zasady ich opodatkowania opisałem we wpisie z dnia 03.03.2013 r.