Strata z odpłatnego zbycia długu stanowiąca koszt podatkowy

Dzisiejszy Puls Biznesu poinformował, że Ministerstwo Finansów zamierza zmienić zasadę rozliczania straty powstałej w wyniku sprzedaży wierzytelności.

Obecnie podatnik może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć stratę w kwocie brutto, a więc wraz z podatkiem od towarów i usług. Powyższe prawo podatnika zostało potwierdzone ostatecznie w uchwale siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11.06.2012 r., sygn. I FPS 3/11. Uchwałę tę opisywałem we wpisie z dnia 12.02.2013 r.

Zgodnie z planowanymi zmianami do kosztów uzyskania przychodów – w przypadku zbycia wierzytelności – będzie można zaliczyć stratę w kwocie netto, a więc kosztem takim nie będzie podatek od towarów i usług. Przykładowo podatnik, który sprzedał swojemu klientowi towary za cenę 100.000 zł netto plus podatek od towarów i usług w stawce 23%, i który następnie sprzedał tę wierzytelność osobie trzeciej (np. windykatorowi) za cenę 90.000 zł, będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tylko kwoty 10.000 zł, ponieważ kwota 23.000 zł będzie stanowiła podatek od towarów i usług.

Na mocy obecnie obowiązujących przepisów – w powyższym przykładzie – podatnik do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć w całości stratę w kwocie 33.000 zł.