Zmiany w kredycie technologicznym dla przedsiębiorców

W dniu dzisiejszym została uchwalona ustawa z dnia 27.09.2013 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. poz. 1240). Ustawa wydłużyła termin, w którym banki komercyjne mogą udzielać przedsiębiorcom kredytu technologicznego oraz premii technologicznej. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Ustawa wejdzie w życie w dniu 24.10.2013 r.

Kredyt technologiczny udzielany jest na realizację inwestycji technologicznej, a następnie spłacany w części przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Dotychczas obowiązującym terminem udzielania kredytów był 31.10.2013 r.. Nowelizacja wydłuża ów termin do 31.05.2014 r..

Nowelizacja wprowadziła również zasadę, że po zrealizowaniu co najmniej 25% planowanej wartości inwestycji technologicznej przedsiębiorca będzie mógł składać wnioski o częściową wypłatę premii technologicznej.