Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych – nowy wzór oświadczenia

Od dnia 05.04.2014 r. obowiązuje nowy wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym.

Nowy wzór oświadczenia został wprowadzony na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26.02.2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. 2014 poz. 266).

Nowy wzór oświadczenia można pobrać wchodząc na stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości:

http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym/