Nowa opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Od 30.05.2014 r. przedsiębiorcy zapłacą mniej za zamieszczanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszeń lub obwieszczeń o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego. Opłata stała za każdy wpis będzie wynosić 100 zł.

Opłata w takiej wysokości zostanie wprowadzona na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13.05.2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego, które zostało opublikowane w dniu 20.05.2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 649.

Do dnia 29.05.2014 r. obowiązują opłaty stałe za zamieszczanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: (1) w wysokości 100 zł – ogłoszenia lub obwieszczenia o pierwszym wpisie w KRS, (2) w wysokości 250 zł – ogłoszenia lub obwieszczenia o każdym kolejnym wpisie w KRS.