Nota prawna

Celem publikacji zamieszczanych na blogu jest podawanie informacji, jak również zaprezentowanie indywidualnych opinii i spostrzeżeń Autora. Publikacje te nie powinny być traktowane jako porady czy też opinie prawne lub ich substytuty, jak również nie powinny stanowić podstawy do wyboru określonego sposobu działania. Informacje, poglądy czy tezy zawarte na blogu należy traktować wyłącznie jako rezultat inwencji twórczej Autora, a nie jako stanowisko rekomendowane przez prowadzoną przez Autora kancelarię prawną. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje czytelników podjęte po lekturze wpisów zamieszczonych na blogu.

Autor pragnie przestrzec, iż przy prowadzeniu sprawy nie można opierać się na wpisach zawartych na stronie. W pierwszej kolejności konieczne jest uprzednie zbadanie stanu faktycznego sprawy, a następnie przyjęcie odpowiedniego sposobu jej prowadzenia, opierając się na obowiązujących przepisach oraz na ich wykładni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.