Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy

Czas pracy kierowców prowadzących działalność gospodarczą, którzy osobiście wykonują przewozy drogowe i czas pracy kierowców niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe został uregulowany w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 1155 z późniejszymi zmianami),. Stosowna regulacja dotycząca kierowców obowiązuje od dnia 16.07.2013 r..

Czytaj dalej Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy

Korekta podatku od towarów i usług od ubezpieczenia przedmiotu leasingu

W dniu 26.06.2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. PT3/033/1/101/AEW/13/63224) dotyczącą zwolnienia od podatku od towarów i usług ubezpieczenia towaru stanowiącego przedmiot leasingu. Interpretacja ta została wydana w reakcji na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o..

Czytaj dalej Korekta podatku od towarów i usług od ubezpieczenia przedmiotu leasingu