Ustanowienie hipoteki umownej łącznej na kilku nieruchomościach a PCC

Od ustanowienia hipoteki łącznej na kilku nieruchomościach należy się tylko jeden podatek od czynności cywilnoprawnych, ponieważ nie decyduje ilość nieruchomości, które są nią obciążone, a ilość czynności cywilnoprawnych i ilości wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego. Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14.03.2014 r. oznaczonym sygnaturą akt II FSK 683/12. Tym samym Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach zajętym w jednej z interpretacji indywidualnych.

Czytaj dalej Ustanowienie hipoteki umownej łącznej na kilku nieruchomościach a PCC