Obowiązek odmowy wykonania czynności notarialnej przez notariusza

W dniu 18.12.2013 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w której stwierdził, że za czynność notarialną sprzeczną z prawem należy uznać także czynność sprzeczną z zasadami współżycia społecznego. Konsekwencją tej uchwały jest to, iż notariusz musi odmówić wykonania czynności notarialnej (np. sporządzenia aktu notarialnego, potwierdzenia dokumentu), jeżeli czynność taka miałaby naruszać zasady współżycia społecznego, nawet jeśli nie jest to czynność sprzeczna z przepisami prawa. Uchwała została opatrzona sygnaturą III CZP 82/2013.

Czytaj dalej Obowiązek odmowy wykonania czynności notarialnej przez notariusza

Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

W dniu 26.12.2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 08.11.2013 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. 2013 poz. 1513). Nowe przepisy obniżą opłaty egzekucyjne pobierane przez komorników w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego, jak również wprowadzą możliwość zwrotu dłużnikowi opłaty egzekucyjnej, jeżeli okaże się, że orzeczenie nie powinno zostać wykonane.

Czytaj dalej Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji