WYNAGRODZENIE KIEROWCÓW – ZMIANA W TERMINACH WYPŁATY

W dniu 19.08.2023 r. zmianie ulegnie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Poprzez dodanie do ww. ustawy art. 26i, zgodnie z którym w drodze odstępstwa od art. 85 §1 i 2 Kodeksu pracy wynagrodzenie za pracę kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe, uznanego za pracownika delegowanego do celów dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r. – w rozumieniu krajowych przepisów państwa, na terytorium którego kierowca jest delegowany, może być płatne w dwóch ratach.

Czytaj dalej WYNAGRODZENIE KIEROWCÓW – ZMIANA W TERMINACH WYPŁATY