Rozwiązanie umowy o pracę przed terminem rozpoczęcia pracy

Strony mogą zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony w dacie wcześniejszej, niż data rozpoczęcia pracy. Co dzieje się jednak w przypadku, gdy w okresie pomiędzy zawarciem umowy a terminem rozpoczęcia pracy, po stronie pracodawcy wystąpią trudności finansowe pod wpływem których pracodawca podejmie decyzję o rozwiązaniu umowy.

Czytaj dalej Rozwiązanie umowy o pracę przed terminem rozpoczęcia pracy