Spółki komandytowo-akcyjne – nowe zasady opodatkowania

W dniu 27.11.2013 r. została opublikowana ustawa z dnia 08.11.2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. 2013 poz. 1387). Ustawa wejdzie w życie w dniu 01.01.2014 r.. Ustawa wprowadza nowe zasady opodatkowania dochodów spółek komandytowo-akcyjnych. Od 1 stycznia 2014 r. zobowiązane do opodatkowania dochodów wypracowanych przez siebie w danym roku podatkowym będą spółki komandytowo-akcyjne (SKA), a nie ich wspólnicy.

Czytaj dalej Spółki komandytowo-akcyjne – nowe zasady opodatkowania

Oczekiwane zmiany w księgach wieczystych

W dniu 01.12.2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 24.05.2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 2013 poz. 941). Wprowadzone przez tę ustawę przepisy umożliwią uprawnionym organom, w tym  komornikom sądowym, wyszukiwanie informacji o księgach wieczystych w centralnej bazie danych o księgach wieczystych przy pomocy systemu informatycznego.

Czytaj dalej Oczekiwane zmiany w księgach wieczystych

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

W dniu 21.11.2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. 2013 poz. 1291). Ustawa przewiduje wprowadzenie regulacji zabezpieczających przedsiębiorców i pracowników przed skutkami spowolnienia gospodarczego. Ustawa wprowadza rozwiązania wspierające przedsiębiorców, poprzez udzielanie im bezpośredniej pomocy finansowej, która zostanie przeznaczona na dopłaty do wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników.

Czytaj dalej Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy