Zmiany w zasadach odliczania VAT od paliwa do samochodów firmowych

W dniu 01.04.2014 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 07.02.2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 312), które wprowadzą nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie podatku od towarów i usług wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Zmienią się w związku z tym także przepisy dotyczące odliczania paliwa od tych aut.

I. Pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej

W przypadku nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, przeznaczonych do napędu pojazdów samochodowych (w tym również samochodów osobowych) wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej wydatki te będą odliczane na zasadach ogólnych, tj. będzie w stosunku do nich przysługiwało pełne prawo do odliczenia, przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 86a ustawy o VAT. Prawo do odliczenia wydatków będzie wynikać z ogólnej zasady dokonywania odliczeń określonej w art. 86 ustawy o VAT.

II. Pojazdy wykorzystywane do działalności gospodarczej i do celów prywatnych

Jeżeli nabywane paliwo przeznaczone jest do napędu pojazdów samochodowych wykorzystywanych do celów mieszanych” (czyli do działalności gospodarczej i do celów prywatnych) wówczas wysokość odliczenia podatku będzie uzależniona od rodzaju pojazdu samochodowego.

1.

Do dnia 30.06.2015 r. stosuje się całkowity zakaz odliczenia podatku od nabywanych paliw wykorzystywanych do napędu:

  1. samochodów osobowych;
  2. pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  • 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg;
  • 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg;
  • 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Podstawa prawna: art. 12 ustawy z dnia 07.02.2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 312).

2.

Przy zakupie paliwa przeznaczonego do napędu pozostałych pojazdów samochodowych, tj. pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

  • 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,
  • 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,
  • 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.

podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku w wysokości 50 proc. kwoty podatku naliczonego.

Podstawa prawna: art. 86a ust. 1 ustawy o VAT.

***