ZNIESIENIE STANU EPIDEMICZNEGO W POLSCE I ZWIĄZANE Z TYM ZMIANY – CZĘŚĆ 4

W czwartej i zarazem ostatniej części wpisów dot. zmian w prawie polskim, wprowadzonych w związku ze zniesieniem w dniu 1 lipca 2023 r. stanu epidemicznego w naszym kraju, skupiliśmy się na kolejnych zmianach dot. przedsiębiorców, a w szczególności na zmianach dot. przepisów prawa podatkowego oraz zamówień publicznych. Zapraszamy do lektury.

Termin na wydanie interpretacji

Termin na wydanie interpretacji podatkowej ten w okresie stanu epidemii i stanu epidemicznego wynosił 6 miesięcy. Od dnia 1 lipca 2023 r. termin ten ponownie wynosi 3 miesiące.

Zamówienia publiczne

Z dniem 1 lipca 2023 r. powraca obowiązek stosowania prawa zamówień publicznych do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii. W dalszej kolejności pozostaje jednak możliwość niestosowania prawa zamówień publicznych do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 pod warunkiem, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. Powyższą możliwość zapewnia art. 6a ustawy covidowej, którego stosowanie nie jest uwarunkowane obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Kontrole budowlane

Z dniem 1 lipca 2023 r. powracają również obowiązkowe kontrole na budowach. Z początkiem lipca przestają obowiązywać przepisy covidowe, które wyłączały stosowanie art. 55 Prawa budowlanego, nakładającego obowiązek przeprowadzenia obowiązkowej kontroli przed zakończeniem budowy przez powiatowy nadzór budowlany. Powyższe istotne jest przede wszystkim dla inwestorów realizujących inwestycję budowlaną związaną ze wznoszeniem budynków mieszkalnych.

Raportowanie schematów podatkowych

Wraca obowiązek raportowania krajowych schematów podatkowych. Ustawa covidowa bieg terminów na raportowanie zawiesiła do 30. dnia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. Zatem, obowiązek ten wraca z dniem 1 sierpnia 2023 r.

Certyfikat rezydencji

Płatnik do dnia 1 września 2023 r może posługiwać się posiadanym certyfikatem rezydencji podatnika obejmującym 2019 r., chyba że dane w nim zawarte uległy zmianie. Wraz z początkiem września trzeba będzie stosować aktualne certyfikat rezydencji. Wróci więc zasada zgodnie z którą certyfikat jest ważny w terminie ważności wskazanym na dokumencie lub 12 miesięcy w przypadku braku jego wskazania.