Wszystkie wpisy, których autorem jest Łukasz Szulik

Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki z o.o. może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów lub przez ustanowienie nowych. Nowe udziały w podwyższonym kapitale mogą być objęte jedynie przez wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów.

Czytaj dalej Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

Opłata za użytkowanie wieczyste w pierwszych trzech latach po jej aktualizacji

Sąd Najwyższy wyjaśnił sposób obliczania wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w pierwszych trzech latach po aktualizacji w przypadku, gdy wysokość zaktualizowanej opłaty przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość opłaty, która obowiązywała przed aktualizacją.

Czytaj dalej Opłata za użytkowanie wieczyste w pierwszych trzech latach po jej aktualizacji

Tajemnica przedsiębiorstwa a przetarg publiczny

Zamówienia publiczne są tą dziedziną wykonywania władzy publicznej, w której szczególną rolę odgrywa jawność. Jawność przejawia się między innymi w tym, iż zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm., dalej zwana: „ustawa”) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

Czytaj dalej Tajemnica przedsiębiorstwa a przetarg publiczny

Strata z odpłatnego zbycia długu stanowiąca koszt podatkowy – uchwała NSA

W dniu 11.06.2012 r. skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wydał uchwałę rozstrzygającą na korzyść podatników rozbieżność, która zarysowała się w orzecznictwie sądów administracyjnych na gruncie ustaw o podatkach dochodowych, a która dotyczyła wysokości straty zaliczanej do kosztów uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia wierzytelności. Uchwała została wydana w sprawie o sygn. I FPS 3/11.

Czytaj dalej Strata z odpłatnego zbycia długu stanowiąca koszt podatkowy – uchwała NSA